Vzdialený prístup do VŠ

Vzdialený prístup Vám umožňuje, aby ste sa dostali k tým informačným zdrojom, ktoré sú inak obmedzené iba na prístup z UCM, aj z iných miest, nielen vtedy, keď ste prítomný fyzicky v priestoroch UCM.

Tento prístup je realizovaný pomocou technológie zvanej proxy.

Proxy sa na väčšine hardvérových platforiem nastavuje na úrovni operačného systému.

Proxy vyžaduje nasledovnú autentifikáciu:

  • prihlasovacie meno: osobné číslo (IDO)
  • heslo: vaše heslo do WiFi na UCM resp. rodné číslo
     

Video manuály na nastavenie proxy pre jednotlivé platformy:

Ďalšie informácie a odporučenia:

  • po skončení používania vzdialeného prístupu vypnite nastavenia proxy vo vašom operačnom systéme,
  • na platforme Windows a Linux umožňuje webový prehliadač Mozilla Firefox vlastné nastavenie proxy,
  • odporúčame, aby ste používali najnovšie verzie webových prehliadačov a podľa možností aj operačných systémov.