Aktuality

Prihlás sa - 2. kolo prijímania prihlášok
Filozofická fakulta, Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied a Fakulta masmediálnej komunikácie prijímajú prihlášky aj v 2. kole.
čítať viac
35. výročie založenia FS Trnafčan
Dňa 23. novembra 2019 nám bude cťou Vás privítať na vystúpení pri príležitosti 35. výročia založenia FS Trnafčan, ktoré sa bude konať v priestoroch Domu kultúry v Trnave so začiatkom o 19:00 hod.
čítať viac
Univerzita sa chystá na nový akademický rok
Univerzita sa chystá na príchod študentov  v septembri 2019 aj úpravou a rekonštrukciou priestorov jedného z poschodí Študentského domova na Nám. J. Herdu.
čítať viac
Rozhovor v Trnavskom rádiu
Dňa 8.8.2019  Mgr. Andrej Brník, PhD., prodekan pre rozvoj a prácu s verejnosťou  FMK UCM, informoval verejnosť o aktivitách univerzity a fakulty  smerom k deťom. V rozhovore  informoval o tohtoročnej Detskej univerzite UCM 2019, ktorá bola na začiatku júla organizovaná pod...
čítať viac
Ponuka nepedagogickej Erasmus mobility
Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobility v septembri 2019 a v zimnom semestri 2019/2020.
čítať viac
Nové grantové výzvy MŠVVaŠ SR
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v lete 3 výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách.
čítať viac
DETSKÁ UNIVERZITA 2019 úspešné ukončená (pridaná reportáž)
V týždni od 4.7. 2019 do 7.7.2019 sa uskutočnil siedmy ročník Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda 2019. Počas štyroch dní mohli deti spoznať jednotlivé fakulty a inštitút UCM v Trnave a na vlastnej koži zažiť a vidieť, čo všetko naša škola ponúka. Zamestnanci a doktorandi sa vynasnaž...
čítať viac
UCM v médiách
Univerzita  sa má čím prezentovať aj v  médiách. Pozrite si najnovšie príspevky
čítať viac
UCM mimoriadne úspešná v ICM ERASMUS+
Podľa výsledkov hodnotenia prihlášok do grantového programu mobilít do partnerských krajín (krajiny mimo EÚ) v roku 2019 International Credit Mobility (ICM),  čo do výšky získaných finančných prostriedkov aj počtu partnerských krajín, patríme k trom najúspešnejším univerzitá...
čítať viac
TRNAFČAN v Trnavskom rádiu (pridaný zvukový záznam)
V piatok 5. 7. 2019 navštívili Trnavské rádio organizačný vedúci univerzitného folklórneho súboru TRNAFČAN Pavol Skaličan a tanečníčka a zároveň absolventka FMK UCM Danka Štulrajterová.
čítať viac
Smútočný oznam
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 5. júla 2019 vo veku 62 rokov opustil
náš dlhoročný kolega
čítať viac
Pripomíname si štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda
Dnes je štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda.
čítať viac