Aktuality

UCM udelí čestný titul Doctor honoris causa profesorovi Franzovi Renzovi
Profesor Renz spolupracuje s UCM v Trnave na projektoch typu DAAD viac ako 10 rokov. Jeho multidisciplinárny rozsah vedomostí a výstupov ho zaraďuje medzi popredné osobnosti vedy nielen v Európe, ale aj vo svete. 
čítať viac
Zasadnutie Akademického senátu UCM
Zasadnutie Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa uskutoční v pondelok 12. decembra o 12:30 hod. v kine Oko na Námestí J. Herdu 2.
čítať viac
Príďte na workshop o sociálnych inováciách na Slovensku
Už v stredu 7. decembra o 9:00 sa stretneme v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici so zástupcami výnimočného projektu Coworking Cvernovka.
čítať viac
Študentka FF UCM získala Študentskú podnikateľskú cenu roka 2022
Dianu Gerbocovú z Katedry psychológie okrem toho ocenili aj špeciálnou cenou TV JOJ.
čítať viac
Dva projekty vedcov UCM zaradili medzi vynikajúce výskumy 2022
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) zverejnila už po šiesty krát na svojej stránke prehľad projektov, ktoré mali vynikajúcu úroveň riešenia.
čítať viac
Oznam o výsledku doplňujúcich volieb do AS UCM za rektorát
Dňa 30. novembra 2022 sa konali doplňujúce voľby do AS UCM za rektorát UCM. Uskutočnili sa v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a ich priebeh nebol ničím narušený.
čítať viac
Pracovné programy programu Horizont Európa na roky 2023-2024
Na webovej stránke Európskej komisie zverejnili pracovné programy v rámci programu Horizont Európa na najbližšie dva roky. Stanovujú možnosti financovania.
čítať viac
Podujatie: Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácii
Národná kancelária Horizontu a Slovenská vesmírna kancelária organizujú dna 8. decembra 2022 v čase 09:00 – 12:30 hod. online podujatie Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácii v rámci EU.
čítať viac
Zasadnutie správnej rady UCM
Dňa 29. novembra 2022 o 12:30 hod. sa uskutoční zasadnutie Správnej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v Zasadacej miestnosti č. Z02 – Akademický klub.
čítať viac
Doplňujúce voľby do AS UCM za rektorát
Komisia pre doplňujúce voľby do Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za rektorát na svojom zasadnutí z otvárania obálok návrhov na kandidátov za člena AS UCM za rektorát dňa 25. novembra 2022 konštatovala, že v termíne na to určenom boli doručené dva návrhy:
čítať viac
Registrácia do programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je otvorená
Spoločnosť L'Oréal Slovensko, spolu s partnermi Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou komisiou pre UNESCO, spustili prihlasovanie do 7. ročníka programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede.
čítať viac
Príďte na podujatie o psychickom zdraví Duša moja
Uskutoční sa 29. novembra 2022 o 17:30 v Kine OKO na Námestí J. Herdu v Trnave. Pozvanie do disckusií prijali odborníci aj známe osobnosti.

„Keďže je pre nás zdravie a psychická pohoda našich pedagógov a študentov veľmi dôležitá, rozhodli sme sa aj tento rok v rámci Kabinetu eventov ...
čítať viac