Aktuality

Výzva pre študentov a absolventov s podnikateľským nápadom
Študent alebo absolvent vysokej školy, ktorý má podnikateľský nápad a chce si otestovať jeho životaschopnosť, má opäť jedinečnú príležitosť. Univerzitný technologický inkubátor Slovenskej technickej univerzity InQb pripravuje ďalší turnus programu ŠTART. Prihlásiť sa doň tr...
čítať viac
Pracovné rokovanie na pôde Univerzity Palackého v Olomouci
Rektorka UCM prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. a prorektor pro kvalitu a vedu prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. sa stretli na pôde Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika) s rektorom Univerzity Palackého prof. MUDr. Martinom Procházkom, Ph.D. a prorektorom p...
čítať viac
Oznámenie o habilitačnej prednáške
Dekanka Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č....
čítať viac
Odovzdanie docentských dekrétov
Dňa 8. augusta 2022, rektorka UCM v Trnave, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., odovzdala dekréty o udelení titulu docentka pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania Cudzie jazyky a kultúry, doc. Mgr. Gabriele Chmelíkovej, PhD. a doc. PhDr. Kataríne Welnit...
čítať viac
TRNAFČAN reprezentuje slovenskú kultúru v Kolumbii
Správa o cestovaní univerzitného folklórneho súboru Trnafčan priamo od účastníčok a účastníkov zájazdu – autentické informácie nám poskytol organizačný vedúci súboru JUDr. Pavol Skaličan.
čítať viac
Výzva na zapojenie sa do súťaže
Občianske združenie YOUTH FOR EQUALITY vyhlasuje súťaž
čítať viac
Pripomenuli sme si sviatok svätých Cyrila a Metoda
5. júla je v Slovenskej republike Štátny Sviatok sv. Cyrila a Metoda na počesť kresťanských vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda. Duchovný odkaz vierozvestov a patrónov Európy je silný aj v súčasnosti. Konštantín (Cyril) a Metod sú zdrojom nábožnosti, solidarity a slova...
čítať viac
Nový poverený prorektor pre vzdelávanie - doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. bol s účinnosťou od 1. júla 2022 poverený výkonom funkcie prorektora pre vzdelávanie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
čítať viac
Harmonogram promócií
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2021/2022.
čítať viac
Menovanie povereného dekana FZV UCM
Rektorka UCM prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. odovzdala menovací dekrét MUDr. Jurajovi Štofkovi, PhD., MBA, MPH a poverila ho funkciou dekana Fakulty zdravotníckych vied  UCM v Trnave s účinnosťou od 1. júla 2022 na obdobie do 31.decembra 2022.
čítať viac
Konferencia Ochrana ovzdušia 2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie OCHRANA OVZDUŠIA 2022.
čítať viac
Oznam Organizačného oddelenia UCM
Dňa 4.7.2022 bude organizačné oddelenie UCM zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.
čítať viac