Edičná rada UCM

Predseda edičnej rady:

PhDr. Michal Lukáč, PhD.


Členovia:

prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. (FMK)

prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. (FMK)

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (FF)

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. (FF)

RNDr. Beáta Vranovičová, PhD. (FPV)

doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD. (FPV)

Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD. (FZV)

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. (FZV)

doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD. (FSV)

PhDr. Michal Imrovič, PhD. (FSV)

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. (IM)

Ing. Andrea Vadkertiová, PhD. (IM)


Referent vydavateľských služieb:
Ing. Katarína Janečková