background-pattern-full-black

Edičná rada

Predsedníčka edičnej rady

prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

 

Členovia a členky

prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. (FMK)

doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD. (FMK)

doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. (FF)    

prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. (FF)

RNDr. Vanda Adamcová, PhD. (FPV)

Ing. Eva Űrgeová, PhD. (FPV)

Mgr. Jana Koišová, PhD. (FZV)

PhDr. Martina Bleščáková, PhD. (FZV)

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (FSV)

doc. PhDr. Jakub Bardovič, PhD. (FSV)

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. (IM)

Ing. Andrea Vadkertiová, PhD. (IM)

 

Referentka vydavateľských služieb

Ing. Katarína Janečková