GALE InfoTrac

BEZPLATNÝ PRÍSTUP DO GALE COVID-19 RESOURCE CENTER
Vydavateľstvo Gale Cengage vzhľadom na momentálnu situáciu ponúka nový web COVID-19 RESOURCE CENTER s voľným obsahom a zdrojmi k otázkam zdravia, ale aj so zdrojmi pre podporu online vzdelávania. Môžete okamžite začať používať zdarma:

- Interdisciplinárne zdroje prispôsobené učebným plánom na podporu online vzdelávania pre školy
- Materiály, ktoré vám pomôžu optimalizovať Vaše existujúce zdroje
- Elektronické knihy pre profesionálny rozvoj, ktoré pomáhajú pri prechode na virtuálne vzdelávanie a podporujú ho
- Dôveryhodné informačné zdroje od GALE o témach týkajúcich sa zdravia a globálnych otázok

Na uvedenom odkaze môžete navštíviť COVID-19 resource center.

Na základe licencie má UCM pristup do: AcademicOneFile, GeneralOneFile a Infotrac Custom Journal a zároveň prebieha zadarmo skúšobný pristup do Gale Reference Complete.

Vzdialený prístup je v súčasnosti možný cez link: http://www.galepages.com/cyriltrn a heslo: Slovakia

Univerzitná knižnica UCM v Trnave ponúka svojim používateľom možnosť využívať multiodborovú čiastočne plnotextovú databázu InfoTrac od vydavateľstva GALE.
Multiodborová databáza InfoTrac od vydavateľstva GALE  poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov.
Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

Prístup do celej kolekcie titulov je zabezpečený prostredníctvom IP adries UCM na web adrese: http://www.galepages.com/cyriltrn.

Skúšobný prístup do databázy Gale Reference Complete 1. 3. - 20. 4. 2020

Slovenská národná knižnica v Martine ponúka pre všetky knižnice zapojené do národnej licencie EIZ, do ktorej je zapojená aj Univerzitná knižnica UCM v Trnave, skúšobný prístup do databázy Gale Reference CompleteNástroje databázy budú predstavené na online školeniach 4. a 10. marca 2020 vždy od 10:00 do 12:00 hod., školenia budú prebiehať v angličtine so zabezpečeným prekladom. 

Prístup: https://cengage.zoom.us/j/821753092