GALE InfoTrac

Univerzitná knižnica UCM v Trnave ponúka svojim používateľom možnosť využívať multiodborovú čiastočne plnotextovú databázu InfoTrac od vydavateľstva GALE.
Multiodborová databáza InfoTrac od vydavateľstva GALE  poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov.
Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

Prístup do celej kolekcie titulov je zabezpečený prostredníctvom IP adries UCM na web adrese: http://www.galepages.com/cyriltrn.