background-pattern-full-black

Univerzitná predajňa

Pracovníčka predajne

Mgr. Nikoleta Uherčíková

marker-icon  Hajdóczyho ul. č. 1, prízemie
phone-icon  +421 33 5565 145 / 121, 0903 958 901
mail-icon  nikoleta.uhercikova(zav.)ucm.sk

 

Úradne hodiny

Univerzitná predajňa UCM zabezpečuje predaj:

  • skrípt a publikácií vydaných Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre študentov a zamestnancov,
  • skrípt a publikácií vydaných Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre verejnosť (na študijné účely),
  • skrípt a publikácií vydaných Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre kníhkupectvá,
  • reklamných predmetov s logom príp. názvom univerzity.

 

Spôsob nákupu:

  • priamo v predajni počas otváracích hodín,
  • zaslaním objednávky prostredníctvom formulára

 

Vyplnením objednávkového formulára sa vaša objednávka stáva záväznou a bude spracovaná v najbližších dňoch. Vystavíme vám faktúru a zašleme spolu s objednávkou na vami uvedenú doručovaciu adresu, objednávku hradíte až po jej doručení. Faktúra bude priložená k objednávke, poprosíme o úhradu presnej sumy, ktorá bude na faktúre.

Objednávka bude doručená prostredníctvom Slovenskej pošty, preto je potrebné uhradiť aj náklady spojené s dopravou podľa platného cenníka Slovenskej pošty, ktoré vám budú započítané vo faktúre.

Termín vybavenia objednávky je obvykle do 10 pracovných dní od jej zadania.