pattern

Ombudsmani a ombudsmanky na súčastiach UCM

S účelom zabezpečenia možnosti komunikovať problém a poradiť sa v prípade pocitu nevhodného chovania boli na fakultách/inštitúte/rektoráte UCM určené pozície ombudsmanky/ombudsmana.

 

Ombudsmanky/ombudsmani taktiež majú možnosť upozorňovať Komisiu pre rodovú rovnosť UCM, príp. Vedenie UCM a vedenia súčastí univerzity na porušovanie práv a žiadať o nápravu.

Väčšinou ide zároveň o členku/člena pracovnej skupiny resp. komisie pre rodovú rovnosť súčasti univerzity.

Štatút ombudsmanky/ombudsmana pre rodovú rovnosť na UCM

 

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM

PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD., MBA.
vladimira.hladikova(zav.)ucm.sk

 

Fakulta prírodných vied UCM

doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
andrea.purdesova(zav.)ucm.sk

 

Filozofická fakulta UCM

Mgr. Ivana Mirdalíková, PhD.
+421 33 5565 294
ivana.mirdalikova(zav.)ucm.sk

                              

Fakulta sociálnych vied UCM 

PhDr. Zuzana Draková, PhD.  

zuzana.drakova(zav.)ucm.sk

          

Fakulta zdravotníckych vied UCM

PhDr. Jana Stanová
jana.stanova(zav.)ucm.sk

 

Inštitút manažmentu UCM

Ing. Lenka Mikle, PhD.
+421 911 486 072
lenka.mikle(zav.)ucm.sk

 

Rektorát UCM
Mgr. Marta Kuhnová, PhD.
marta.kuhnova(zav.)ucm.sk