background-pattern-full-black

Počas mobility

  • Ak účastník mobility zistí po príchode do prijímajúcej organizácie, že potrebuje zmeniť pracovnú náplň stáže v Learning Agreemente, urobí tak prostredníctvom časti During the Mobility
  • Predĺženie mobility je možné len po vzájomnej písomnej dohode medzi študentom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou. Študent musí podať žiadosť o predĺženie  mobility najneskôr mesiac pred plánovaným ukončením mobility.
  • Predĺženie pobytu musí nasledovať okamžite po riadnom období mobility.
  • Študentovi nevzniká automaticky finančný nárok na predĺženú mobilitu.