pattern

Pracovné skupiny pre agendu rodovej rovnosti na fakultách a inštitúte

Fakulta sociálnych vied:

PhDr. Zuzana Draková, PhD., zuzana.drakova(zav.)ucm.sk – ombudsmanka pre rodovú rovnosť
JUDr. Stanislav Michal, michal1(zav.)ucm.sk
PhDr. Monika Práznovská, PhD., monika.praznovska(zav.)ucm.sk
 

https://fsvucm.sk/politika-rodovej-rovnosti/
https://fsvucm.sk/ombudsmankou-za-rodovu-rovnost-na-ucm-sa-stala-dr-drakova/

 

Filozofická fakulta:

PhDr. David Ivanovič, PhD., david.ivanovic(zav.)ucm.sk
Mgr. Veronika Michvocíková, PhD., veronika.michvocikova(zav.)ucm.sk
Mgr. Ivana Mirdalíková, PhD., ivana.mirdalikova(zav.)ucm.sk – ombudsmanka pre rodovú 
rovnosť /nie je členkou pracovnej skupiny pre rodovú rovnosť/
 

https://ff.ucm.sk/sk/politika-rodovej-rovnosti/

 

Fakulta zdravotníckych vied:

PhDr. Bc. Marián Mihálik, marian.mihalik(zav.)ucm.sk
Mgr. Linda Gálová, linda.galova(zav.)ucm.sk
PhDr. Jana Stanová, jana.stanova(zav.)ucm.sk – ombudsmanka pre rodovú rovnosť
 

https://fzv.ucm.sk/sk/agenda-rodovej-rovnosti-na-ucm/

 

Fakulta masmediálnej komunikácie:

PhDr. Oľga Škvareninová, PhD., olga.skvareninova(zav.)ucm.sk
Mgr. Anna Hurajová, PhD., anna.hurajova(zav.)ucm.sk
PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD., vladimira.hladikova(zav.)ucm.sk – ombudsmanka pre rodovú rovnosť
Mgr. Magdaléna Švecová, PhD., magdalena.svecova(zav.)ucm.sk
PhDr. Adam Madleňák, PhD., MBA, adam.madlenak(zav.)ucm.sk
 

https://fmk.sk/politika-rodovej-rovnosti/

 

Fakulta prírodných vied:

Ing. Mária Maliarová, PhD., maria.maliarova(zav.)ucm.sk – ombudsmanka pre rodovú rovnosť
Mgr. Martin Valica, PhD., martin.valica(zav.)ucm.sk
Mgr. Magdaléna Mečiarová, magdalena.meciarova(zav.)ucm.sk
 

http://fpv.ucm.sk/sk/o-nas/politika-rodovej-rovnosti.html

 

Inštitút manažmentu:

IIng. Juraj Litomerický, PhD., juraj.litomericky(zav.)ucm.sk
Ing. Lenka Mikle, PhD., lenka.mikle(zav.)ucm.sk – ombudsmanka pre rodovú rovnosť
PhDr. Jaroslava Gburová, PhD., jaroslava.gburova(zav.)ucm.sk
JUDr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD., tomas.malatinec(zav.)ucm.sk
Roland Herák, herak3(zav.)ucm.sk
Xénia Mäsiarová, masiarova4(zav.)ucm.sk
 

https://imucm.sk/komisie-im/