Študijné referentky pre fakulty a inštitút

Úradné hodiny

Pondelok: neúradný deň
Utorok: 8:30 - 11:00 hod., 12.30 - 14.00 hod.
Streda: neúradný deň
Štvrtok: 8:30 - 11:00 hod., 12.30 – 14.00 hod.
Piatok: neúradný deň

Kontakty

Referentky pre štúdium - Fakulta prírodných vied:  studijne_fpvjohn(zav.)doeucm.sk
Referentky pre štúdium - Fakulta masmediálnej komunikácie:  studijne_fmkjohn(zav.)doeucm.sk
Referentky pre štúdium - Filozofická fakulta:  studijne_ffjohn(zav.)doeucm.sk
Referentky pre štúdium - Fakulta sociálnych vied: studijne_fsvjohn(zav.)doeucm.sk
Referentky pre štúdium - IFBLR studijne_ifblrjohn(zav.)doeucm.sk


Referentka pre štúdium - Fakulta prírodných vied

Ing. Daniela Šimková
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
- rigorózne konanie
- študentské pôžičky
Kancelária: 309a (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)
Telefón: 033 5565 316
E-mail: daniela.simkova(zav.)ucm.sk

Agendu sociálnych záležitostí (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné, doktorandské, pre zahraničných študentov), školné a poplatky spojené so štúdiom, rigorózne konanie študentov a študentské pôžičky pre študentov spracovávajú referentky Organizačného oddelenia UCM (kontaktné údaje nájdete nižšie).


Referentky pre štúdium - Filozofická fakultu

Ing. Bibiána Brezovská
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
telefón: 033 5565 216
E-mail: bibiana.brezovska(zav.)ucm.sk

Lucia Karásková
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 216
E-mail: lucia.karaskova(zav.)ucm.sk

Mgr. Jana Polášová
referentka
- sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné, doktorandské, pre zahraničných študentov)
- školné a poplatky spojené so štúdiom
- rigorózne konanie
- študentské pôžičky
Kancelária: 202a (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 2. poschodie)
Telefón: 033 5565 217
E-mail: jana.polasova(zav.)ucm.sk

Referentky pre štúdium - Fakulta masmediálnej komunikácie

Božena Bednáriková
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 417
E-mail: bozena.bednarikova(zav.)ucm.sk

Ing. Miroslava Lukačovičová
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 416
E-mail: miroslava.lukacovicova(zav.)ucm.sk

Daniela Bednáriková
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 416
E-mail: daniela.bednarikova(zav.)ucm.sk

Lucia Štoderová
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 417
E-mail: lucia.stoderova(zav.)ucm.sk

Martina Brestičová
referentka
- sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné, doktorandské, pre zahraničných študentov)
- školné a poplatky spojené so štúdiom
- rigorózne konanie
- študentské pôžičky
Kancelária: 114b (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 418
E-mail: martina.bresticova(zav.)ucm.sk


Referentky pre štúdium - Fakulta sociálnych vied

Mgr. Alena Banárová
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 409 (Bučianska 4/A)
Telefón: 033 5565 516
E-mail: alena.banarova(zav.)ucm.sk

Ing. Zuzana Obúlaná
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 409 (Bučianska 4/A)
Telefón: 033 5565 517
E-mail: zuzana.obulana(zav.)ucm.sk

PhDr. Oľga Molnárová
referentka
- sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné, doktorandské, pre zahraničných študentov)
- školné a poplatky spojené so štúdiom
- rigorózne konanie
- študentské pôžičky
Kancelária: 406 (Bučianska 4/A)
Telefón: 033 5565 544
E-mail: olga.molnarova(zav.)ucm.sk


Referentka pre štúdium - Ústav občianskej spoločnosti

Monika Mešová
- referentka pre študijné záležitosti a prijímacie konanie ÚOS
- sociálne záležitosti študentov FPV, ÚOS (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné, doktorandské, pre zahraničných študentov)
- školné a poplatky spojené so štúdiom na FPV, ÚOS
- rigorózne konanie študentov FPV
- študentské pôžičky pre študentov FPV, ÚOS
Kancelária: 112a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 117
E-mail: monika.mesova(zav.)ucm.sk

Organizačné oddelenie UCM

Referentky pre štúdium - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Slávka Dejczővá
referentka Organizačného oddelenia UCM pre študijné záležitosti a prijímacie konanie IFBLR
Kancelária 110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: slavka.dejczova(zav.)ucm.sk

PhDr. Jana Polakovičová, MBA
referentka Organizačného oddelenia UCM
- sociálne záležitosti študentov IFBLR, FPV (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné, doktorandské, pre zahraničných študentov)
- školné a poplatky spojené so štúdiom na IFBLR, FPV
- rigorózne konanie študentov IFBLR FPV
- študentské pôžičky pre študentov IFBLR, FPV
Kancelária: 112a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 117
E-mail: jana.polakovicova(zav.)ucm.sk

Monika Mešová
referentka Organizačného oddelenia UCM
- sociálne záležitosti študentov IFBLR, FPV (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné, doktorandské, pre zahraničných študentov)
- školné a poplatky spojené so štúdiom na IFBLR, FPV
- rigorózne konanie študentov IFBLR, FPV
- študentské pôžičky pre študentov IFBLR, FPV
Kancelária: 112a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 117
E-mail: monika.mesova(zav.)ucm.sk