Študijné referentky pre fakulty a inštitút

Študijné záležitosti a prijímacie konanie

   Fakulta prírodných vied    studijne_fpvjohn(zav.)doeucm.sk   
   Fakulta masmediálnej komunikácie        studijne_fmkjohn(zav.)doeucm.sk
   Filozofická fakulta    studijne_ffjohn(zav.)doeucm.sk
   Fakulta sociálnych vied    studijne_fsvjohn(zav.)doeucm.sk
   Fakulta zdravotníckych vied    studijne_fzvjohn(zav.)doeucm.sk
   Inštitút manažmentu    studijne_imjohn(zav.)doeucm.sk


Ing. Gabriela Jančovičová
referentka - Fakulta prírodných vied
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 309a (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)
Telefón: 033 5565 316
E-mail: gabriela.jancovicovajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Bibiána Brezovská
referentka - Filozofická fakulta
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
telefón: 033 5565 216
E-mail: bibiana.brezovskajohn(zav.)doeucm.sk

Lucia Karásková
referentka - Filozofická fakulta
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 216
E-mail: lucia.karaskovajohn(zav.)doeucm.sk

Božena Bednáriková
referentka - Fakulta masmediálnej komunikácie
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 417
E-mail: bozena.bednarikovajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Miroslava Lukačovičová
referentka - Fakulta masmediálnej komunikácie
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 416
E-mail: miroslava.lukacovicovajohn(zav.)doeucm.sk

Daniela Bednáriková
referentka - Fakulta masmediálnej komunikácie
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 416
E-mail: daniela.bednarikovajohn(zav.)doeucm.sk

Lucia Štoderová
referentka - Fakulta masmediálnej komunikácie
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 417
E-mail: lucia.stoderovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Alena Banárová
referentka - Fakulta sociálnych vied
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 409 (Bučianska 4/A)
Telefón: 033 5565 516
E-mail: alena.banarovajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Zuzana Obúlaná
referentka - Fakulta sociálnych vied
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 409 (Bučianska 4/A)
Telefón: 033 5565 517
E-mail: zuzana.obulanajohn(zav.)doeucm.sk

Slávka Dejczővá
referentka - Fakulta zdravotníckych vied
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária 321 (Bučianska, Trnava)
Telefón: 033 5565 716
E-mail: slavka.dejczova(zav.)ucm.sk

Miroslava Burínová
administratívno-technická podpora - Fakulta zdravotníckych vied
Kancelária 321 (Bučianska, Trnava)
Telefón: 033 5565 716
E-mail: miroslava.burinova(zav.)ucm.sk

Monika Mešová
- referentka - Inštitút manažmentu
- referentka pre študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 412 (Hajdóczyho 1, Trnava)
Telefón: 033 5565 616
E-mail: monika.mesovajohn(zav.)doeucm.sk

Sociálne záležitosti, školné a poplatky spojené so štúdiom, rigorózne konanie

Mgr. Anna Mackovčínová, MBA
Organizačné oddelenie UCM
- referentka – koordinátorka pre sociálne záležitosti študentov (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné, doktorandské, pre zahraničných študentov)
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom
Kancelária 110b (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 117
E-mail: anna.mackovcinovajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Jana Polakovičová, MBA
Organizačné oddelenie UCM 
- referentka 
- Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami 
- rigorózne konanie študentov FF UCM, FSV UCM
Kancelária 110b (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 117
E-mail: jana.polakovicova(zav.)ucm.sk

Vladimíra Mikulková
Organizačné oddelenie UCM
- referentka 
- sociálne záležitosti študentov FZV UCM, IM UCM (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné) 
- školné a poplatky spojené so štúdiom na FZV UCM, IM UCM 
- rigorózne konanie študentov FMK UCM, FPV UCM, FZV UCM 
- Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami 
Kancelária: 110b (Nám. J. Herdu 2, Trnava) 
Telefón: 033 5565 117 
E-mail: vladimira.mikulkova(zav.)ucm.sk

Mgr. Jana Polášová
Organizačné oddelenie UCM
- referentka – koordinátorka pre sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné) pre FF UCM, FPV UCM, FSV UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom pre FF UCM, FPV UCM, FSV UCM
Kancelária: 110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: jana.polasovajohn(zav.)doeucm.sk

Martina Brestičová
Organizačné oddelenie UCM
- referentka – koordinátorka pre sociálne záležitosti študentov (všetky druhy štipendií – sociálne, motivačné) pre FMK UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom pre FMK UCM
Kancelária 110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: martina.bresticovajohn(zav.)doeucm.sk