Študijné referentky pre fakulty a inštitút

Ing. Miroslava Lukačovičová
vedúca Študijného oddelenia UCM
Kancelária: 111A (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033/5565 144
E-mail: miroslava.lukacovicovajohn(zav.)doeucm.sk 

Ing. Gabriela Jančovičová

referentka - Fakulta prírodných vied
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 213 (Hajdóczyho 1, Trnava, 2. poschodie)
Telefón: 033 5565 316
E-mail: gabriela.jancovicovajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Bibiána Brezovská
referentka - Filozofická fakulta
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
telefón: 033 5565 216
E-mail: bibiana.brezovskajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Lucia Karásková
referentka - Filozofická fakulta
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 217
E-mail: lucia.karaskovajohn(zav.)doeucm.sk

Bc. Barbora Homolová
referentka - Fakulta masmediálnej komunikácie
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 417
E-mail: barbora.homolovajohn(zav.)doeucm.sk

Daniela Bednáriková
referentka - Fakulta masmediálnej komunikácie
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 416
E-mail: daniela.bednarikovajohn(zav.)doeucm.sk

Lucia Štoderová
referentka - Fakulta masmediálnej komunikácie
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 417
E-mail: lucia.stoderovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Alena Banárová
referentka - Fakulta sociálnych vied
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 213 (Hajdóczyho 1, Trnava, 2. poschodie)
Telefón: 033 5565 516
E-mail: alena.banarovajohn(zav.)doeucm.sk

Renáta Krištofíková
referentka - Fakulta sociálnych vied
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 213 (Hajdóczyho 1, Trnava, 2. poschodie)
Telefón: 033 5565 516
E-mail: renata.kristofikovajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Zuzana Obúlaná
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie pre doktorandské štúdium
Kancelária: 111B (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 517
E-mail: zuzana.obulanajohn(zav.)doeucm.sk

Petra Piťová
referentka - Fakulta zdravotníckych vied
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 112 B ( Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 716
E-mail: petra.pitovajohn(zav.)doeucm.sk

Monika Mešová
- referentka - Fakulta zdravotníckych vied
- referentka pre študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 112B (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 715
E-mail: monika.mesovajohn(zav.)doeucm.sk
 
Ing. Edita Dziváková
- referentka - Inštitút manažmentu
Kancelária: 418 (Hajdóczyho 1, Trnava, 4. poschodie)
Telefón: 033/5565616
E-mail: edita.dzivakovajohn(zav.)doeucm.sk

Študijné záležitosti a prijímacie konanie

   Fakulta prírodných vied    studijne_fpvjohn(zav.)doeucm.sk   
   Fakulta masmediálnej komunikácie        studijne_fmkjohn(zav.)doeucm.sk
   Filozofická fakulta    studijne_ffjohn(zav.)doeucm.sk
   Fakulta sociálnych vied    studijne_fsvjohn(zav.)doeucm.sk
   Fakulta zdravotníckych vied    studijne_fzvjohn(zav.)doeucm.sk
   Inštitút manažmentu    studijne_imjohn(zav.)doeucm.sk
 
 
 
 
 

Stránkové dni na študijnom oddelení

 Pondelok: nestránkový deň
 Utorok:
8:30 - 11:00 hod. / 12:30 - 14:00 hod.
 Streda: nestránkový deň
 Štvrtok:
8:30 - 11:00 hod. / 12:30 - 14:00 hod.
 Piatok: nestránkový deň