pattern

Študijné oddelenie 

Stránkové dni na študijnom oddelení

utorok a štvrtok v čase 8:30 - 11:00 hod., 12:30 - 14:00 hod

Vedúca študijného oddelenia


Ing. Miroslava Lukačovičová

marker-icon : Nám. J. Herdu 2, č. dverí 111a
 : 033 5565 144 
 : miroslava.lukacovicova@ucm.sk

Študijné záležitosti a prijímacie konanie pre doktorandské štúdium


Ing. Zuzana Obúlaná

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, č. dverí 111b
  033 6656 517
  zuzana.obulana@ucm.sk

Filozofická  fakulta - študijné záležitosti a prijímacie konanie 


Ing. Bibiána Brezovská

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, č. dverí 107
  033 5565 216
  bibiana.brezovska@ucm.sk

Mgr. Lucia Karásková

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, č. dverí 107
  033 5565 217
  lucia.karaskova@ucm.sk

Fakulta prírodných vied - študijné záležitosti a prijímacie konanie 


Ing. Gabriela Jančovičová

marker-icon  Hajdóczyho 1, č. dverí 213
  033 5565 316
  gabriela.jancovicova@ucm.sk

Fakulta masmediálnej komunikácie - študijné záležitosti a prijímacie konanie 


bc. Barbora Homolová

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, č. dverí 108
  033 5565 417
  barbora.homolova@ucm.sk

Daniela Bednáriková

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, č. dverí 108
  033 5565 416
  daniela.bednarikova@ucm.sk

Lucia Štoderová

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, č. dverí 108
  033 5565 416
  lucia.stoderova@ucm.sk

Fakulta sociálnych vied - študijné záležitosti a prijímacie konanie 


Mgr. Alena Banárová

marker-icon  Hajdóczyho 1, č. dverí 213
  033 5565 516
  alena.banarova@ucm.sk

Fakulta zdravotníckych vied - študijné záležitosti a prijímacie konanie 


Petra Piťová

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, 112b
  033 5565 716
  petra.pitova@ucm.sk

Monika Mešová

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, 112b
  033 5565 715
  monika.mesova@ucm.sk

Inštitút manažmentu - študijné záležitosti a prijímacie konanie 


Ing. Edita Dziváková

marker-icon  Hajdóczyho 1, č. dverí 418
  033 5565 616
  edita.dzivakova@ucm.sk