background-pattern-full-black

Zloženie Akademického senátu 

Predseda AS UCM: 

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., (FMK UCM)

 

Podpredseda AS UCM za FSV: 

doc. PhDr. Richard Brix, PhD. (FSV UCM)

 

Podpredseda AS UCM za FF: 

PhDr. Jozef Lenč, PhD. (FF UCM)

 

Podpredsedníčka AS UCM za FPV: 

Ing. Eva Ürgeová, PhD. (FPV UCM)

 

Podpredsedníčka AS UCM za FZV: 

doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.

 

Podpredsedníčka AS UCM za IM: 

Ing. Eva Čapošová, PhD.

 

Podpredseda AS UCM za študentskú časť:

Dočasne neobsadené, kvôli zaniknutiu mandátu študenta, riadnym ukončením  štúdia.

 

FMK UCM:


prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
Mgr. Lucia Furtáková
Sofia Kurčíková

 

FSV UCM:Komisie AS UCM  

doc. RNDr. Ľubica Uváčková
PhD., Bc. Henrieta Kolníková
Mgr. Kristína Hlinková
Bc. Veronika Mašlonková

Ing. Eva Ürgeová, PhD.

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
PhDr. Richard Brix, PhD.
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.

PhDr. Jozef Lenč, PhD.

prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
doc. PhDr. Martin Švikruha, PhD.
Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.