Bezpečnostný výbor UCM

Mgr. Andrej Brník, PhD.

JUDr. Viktor Hromada, MBA

Ing. Ivan Kopčáni, PhD.

Mgr. Matej Lackovič, MBA

PhDr. Marcel Behro