background-pattern-full-black

Komisia rektora pre spravovanie darovacieho účtu UCM

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.,  prorektor pre vzdelávanie

PhDr. Dominika Doktorová, PhD., FF

Mgr. Juliána Mináriková, PhD, FMK

RNDr. Beáta Vranovičová, PhD., FPV

PhDr. Michal Imrovič, PhD., FSV

Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD., FZV

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD., IM