background-pattern-full-black

Výročné správy o činnosti Správnej rady UCM

Výročná správa o činnosti Správnej rady UCM za rok 2022 Stiahni (PDF)

Výročná správa o činnosti Správnej rady UCM za rok 2021 Stiahni (PDF)

Výročná správa o činnosti Správnej rady UCM za rok 2020 Stiahni (PDF)

Výročná správa o činnosti Správnej rady UCM za rok 2019 Stiahni (PDF)

Výročná správa o činnosti Správnej rady UCM za rok 2018 Stiahni (PDF)