Stály krízový štáb UCM v Trnave

 • prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
 • prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
 • doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
 • doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
 • PhDr. Marcel Behro
 • Ing. Ivan Kopčáni, PhD.
 • Ing. Roman Mareš
 • Mgr. Simona Štefíčková
 • Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
 • JUDr. Viktor Hromada, MBA
 • Mgr. Matej Lackovič, MBA