background-pattern-full-black

Štruktúry

Štruktúry VSK UCM tvoria integrovaný systém. VSK UCM je trojúrovňový vo vertikálnej aj horizontálne rovine.

Štruktúry vertikálnej roviny primárne zabezpečujú výkon politík a uskutočňovanie príslušných vzdelávacích, tvorivých činností a ostatných súvisiacich aktivít – rektorát UCM, súčasť UCM, pracovisko UCM (katedra, ústav).

Štruktúry horizontálnej roviny primárne zabezpečujú vytváranie a vyhodnocovanie politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorých UCM sústavne monitoruje a periodicky vyhodnocuje vzdelávaciu a tvorivú činnosť a ostatné súvisiace aktivity, ďalej posudzujú a schvaľujú vytvorenie, úpravu, uskutočňovanie a zrušovanie ŠP, OHIK, stav VSK UCM a navrhujú opatrenia štruktúram vertikálnej roviny na zvyšovanie kvality a rozvoja UCM.

Viac na: vsk.sk