background-pattern-full-black

Inštitucionálne členstvá UCM – SSK, SAKVA

UCM v Trnave s cieľom zvyšovania zabezpečovania kvality všetkých oblastí svojej činnosti a pôsobenia, výmeny skúseností, zdieľania dobrej praxe, nadväzovania kontaktov, diskusie otázok súvisiacich  s udržiavaním a zlepšovaním vnútorného systému kvality s kolegami z ďalších vysokoškolských inštitúcií je inštitucionálnym členom:
 

Registračná karta člena

Osvedčenie o členstve