background-pattern-full-black

MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA

Charakteristika výskumu:

skúmanie vplyvu marketingovej komunikácie na environmentálne správanie na trhoch B2B a B2C.

 

Významné výsledky:

Úspešne ukončené projekty: 3

prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., 26 príspevkov vo WoS, 102 citácií vo WoS, h-index = 5

prof. Ing. Alena Kusá, PhD., 26 príspevkov vo WoS, 18 citácií, h-index=2

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., 13 príspevkov vo WoS, 33 citácií vo WoS, h-index = 3

PhDr. Adam Madleňák, PhD., 9 príspevkov vo WoS, 36 citácií vo WoS, h-index = 3