background-pattern-full-black

MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIA

Charakteristika výskumu:

interdisciplinárny výskum v oblasti súčasnej transformácie médií a vplyvu médií na jednotlivca a spoločnosť.

 

Významné výsledky:

Úspešne ukončené projekty: 3

prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., 16 príspevkov vo WoS, 63 citácií vo WoS,h-index = 3

prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., 35 príspevkov vo WoS, 102 citácií vo WoS, h-index = 4

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD, 14 príspevkov vo WoS, 78 citácií vo WoS, h-index = 3

doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., 17 príspevkov vo WoS, 41 citácií vo WoS, h-index = 3

doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., 16 príspevkov vo WoS, 51 citácií vo WoS, h-index = 4