background-pattern-full-black

VEREJNÁ SPRÁVA

Charakteristika výskumu:

výskum v oblasti verejnej správy orientovaný na nové oblasti poznania, štruktúry verejnej správy; nastoľovanie nových organizačných procesov v oblasti verejnej správy, efektivita verejnej správy, modely fungovania systémov verejnej správy, modely financovania verejnej správy, inovatívne prístupy v riadení organizácií verejnej správy.

 

 

Významné výsledky za ostatných 5 rokov:

Úspešne riešené projekty: 6

prof. Ing. Roman Horváth, PhD. (za UCM) , 4 príspevky v Scopuse, 3 citácie v Scopuse, h-index  1, (celkovo 85 príspevkov v Scopuse, 958 citácii, h-index 16),  685 príspevkov vo WoS, 796 citácií vo WoS, h-index 14

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. 9 príspevkov v Scopuse, 15 citácii v Scopuse, h-index 3, 6 príspevkov vo WoS, 4 citácií vo WoS

doc. PhDr. Andrea Čajková (Jankurová), PhD.  6 príspevky v Scopus, 49 citácií v Scopus, h-index 2,  11 príspevkov vo WoS,  63 citácií vo WoS, h-index 2

JUDr. Bystrík Šramel, PhD. 3 príspevky v Scopuse, 1 citácia v Scopuse, h-index 1,  3 príspevkov vo WoS,  2 citácií vo WoS, h-index 1

PhDr. Ján Machyniak, PhD. 2 príspevky v Scopuse, 3 citácie v Scopuse, h-index 1, 8 príspevkov vo WoS, 24 citácií vo WoS, h-index 3

PhDr. Lukáš Cíbik, PhD. 2 príspevky v Scopuse, 2 citácie v Scopuse, h-index 1, 5 príspevkov vo WoS, 2 citácií vo WoS, H-index 1

PhDr. Martin Švikruha, PhD. 3 príspevky v Scopuse, 4 citácie v Scopuse, h-index 2, 2 príspevkov vo WoS, 2 citácií vo WoS, h-index 1