background-pattern-full-black

Laboratórium geneticky modifikovaných organizmov, GMO

Laboratórium geneticky modifikovaných organizmov (GMO) v monitorovanom pásme biologickej ochrany obsahuje box a vybavenie pre prácu aj s kmeňmi niektorých vírusov; chladnička na -85 oC.