background-pattern-full-black

Tlmočnícke laboratórium

Digitálne tlmočnícke laboratórium Contest je nainštalované v priestoroch hlavnej budovy Univerzity sv. Cyrila a Metoda, na Námestí J. Herdu 2, Trnava. Laboratórium je situované na prízemí budovy v miestnosti označenej S0.5. V laboratóriu sú inštalované tlmočnícke kabíny v celkovom počte šesť kusov, kapacita každej kabíny sú dve osoby, celkovo je kapacita laboratória dvanásť osôb. Laboratórium pozostáva z digitálnej centrálnej riadiacej a napájacej jednotky, z digitálnych tlmočníckych pultov, ktoré sú umiestnené v tlmočníckych kabínach, z virtuálneho lektorského riadiaceho pracoviska a príslušenstva (slúchadlá, mikrofóny, softvér). V systéme je integrovaný modul komunikácie na hromadné aj adresné dorozumievanie so študentmi – tlmočníkmi. Súčasťou systému je profesionálny záznamový systém pre 6-kanálový digitálny audio záznam.

Tlmočnícke zariadenie je od firmy Contest Bratislava, rok inštalovania zariadenia – 2018.

Tlmočnícke laboratórium predstavuje komplexnú digitálnu výbavu tlmočníckej/jazykovej učebne určenej na výučbu cudzích jazykov, hlavne na výučbu simultánnej, prípadne konzekutívnej techniky tlmočenia, konkrétne sa využíva v rámci tlmočníckych seminárov a seminárov z fonetiky a fonológie. Laboratórium využívajú predovšetkým jazykové katedry: Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky, Katedra rusistiky, Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave.