Article Header Image

Noví docenti na našej univerzite

Dňa 15. mája 2024, rektorka UCM v Trnave, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., po úspešnom habilitačnom konaní na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave, odovzdala dekréty o udelení titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Verejná politika a verejná správa.

Dekréty si prevzali:

doc. PhDr. Jakub Bardovič, PhD. (FSV UCM v Trnave)
doc. Mgr. Michal Garaj, PhD. (FSV UCM v Trnave)​​​​​​​
​​​​​​​doc. PhDr. Ing. Václav Kupec, PhD. (FPH VŠE v Prahe)

Novým docentom srdečne blahoželáme.


O autorovi:

Mgr. Andrej Brník, PhD.
Mgr. Andrej Brník, PhD.

Ako prorektor je zodpovedný za domáce, či zahraničné projekty a komunikáciu univerzity. Okrem toho pôsobí aj na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM. V minulosti pracoval ako media manažér pre agentúru, ktorá organizuje medzinárodné letecké dni.