Article Header Image

Opäť sme získali zelený certifikát

Organizácia SEWA udelila našej univerzite zelený certifikát za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2023 prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s.

SEWA je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektroodpad, batérie a obaly a neobalové výrobky. Pomáha firmám, inštitúciám, obciam a mestám bezstarostne sa zbavovať starých elektrozariadení a batérií. Pomáha dovozcom a výrobcom elektrozariadení, batérií a akumulátorov a obalov rásť tým, že za nich plní legislatívne normy vyplývajúce zo zákona o odpadoch.

SEWA je členom European Recycling Platform (ERP), ktorá poskytuje plnenie zákonných povinností výrobcov pre elektro, obaly a batérie naprieč Európou.

 


O autorovi:

Mgr. Andrej Brník, PhD.
Mgr. Andrej Brník, PhD.

Ako prorektor je zodpovedný za domáce, či zahraničné projekty a komunikáciu univerzity. Okrem toho pôsobí aj na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM. V minulosti pracoval ako media manažér pre agentúru, ktorá organizuje medzinárodné letecké dni.