Article Header Image

Pozvánka na prednášku z cyklu Chcem vedieť viac: Ako napísať úspešnú žiadosť o zahraničné štipendium?

Pozývame Vás na prednášku  doc. PhDr. Andrey Čajkovej, PhD., (FSV) s názvom „Ako napísať úspešnú žiadosť o zahraničné štipendium“, ktorá sa uskutoční 17. mája 2024 o 13.00 hod. prostredníctvom MS Teams.

Seminár bude zameraný na špecifiká žiadostí o zahraničné štipendium – na čo sa zamerať, ako čítať podmienky žiadosti tak, aby vaša námaha nevyšla nazmar. Keďže uchádzačov je zvyčajne viac a podmienky sú často náročné, pričom okrem študijných a vedeckých výsledkov často rozhoduje práve kvalita vyplnenej žiadosti, jej úplnosť, dodanie všetkých požadovaných dokladov (akceptačný list, odporúčacie listy, doklady o jazykových znalostiach, študijné a vedecké výsledky, motivačný list, štruktúrovaný životopis, odporúčania vysokoškolských učiteľov, zamestnávateľa a v niektorých prípadoch aj zdroje na dofinancovanie pobytu atď.) sústredíme sa v rámci tohto seminára na podstatné detaily a náležitosti úspešnej žiadosti.

Slovo tiež dostane zástupkyňa Komisie J. Williama Fulbrighta - Fulbrightov program je jedným z najväčších a najprestížnejších medzinárodných vzdelávacích výmenných programov na svete, ktorý má významný vplyv na medzinárodné vzťahy. Pod vedením vlády Spojených štátov amerických v partnerstve z vyše 160 krajinami sveta ponúka programy pre zanietených a kvalifikovaných študentov, vedcov, umelcov, učiteľov a odborníkov z akejkoľvek profesijnej oblasti. Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, docentka v odbore verejná politika a verejná správa. Pôsobí tiež na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave, medzi jej hlavné oblasti výskumu patrí verejná politika, verejná správa, participatívna tvorba verejnej politiky, manažmentu, vedecko-výskumná a analytická činnosti, tvorba podkladov legislatívnej činnosti a tvorby politík. Je úspešnou riešiteľkou mnohých projektov.

Link na pripojenie TU

 

Doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, docentka v odbore verejná politika a verejná správa. Pôsobí tiež na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave, medzi jej hlavné oblasti výskumu patrí verejná politika, verejná správa, participatívna tvorba verejnej politiky, manažment, vedecko-výskumná a analytická činnosť, tvorba podkladov legislatívnej činnosti a tvorby politík. Je úspešnou riešiteľkou mnohých projektov.

 


O autorovi:

Mgr. Andrej Brník, PhD.
Mgr. Andrej Brník, PhD.

Ako prorektor je zodpovedný za domáce, či zahraničné projekty a komunikáciu univerzity. Okrem toho pôsobí aj na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM. V minulosti pracoval ako media manažér pre agentúru, ktorá organizuje medzinárodné letecké dni.