pattern

Webinár z aplikačného prostredia rodovej rovnosti v univerzitnom a podnikateľskom prostredí

Dňa 3. novembra 2023 Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave zorganizovala webinár s názvom „Aplikácia rodovej rovnosti v pracovnom prostredí“.

V rámci webináru vystúpila aj prorektorka pre vedu a výskum UCM prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. so svojou prednáškou „Zistenia z implementácie plánu rodovej rovnosti na UCM“

Seminár bol diskusiou o dôležitých otázkach týkajúcich sa rovnosti pohlaví na univerzitách a spájania myšlienok, ako môžeme posilniť inkluzívnosť v akademickej oblasti. Seminár zahŕňal aj prezentáciu príkladu univerzity (UCM), ktorá úspešne zaviedla politiku rodovej rovnosti.

  •