pattern

WiFi (SK)

 • Do akej siete sa mám pripojiť?

UCM – sem sa budete bežne pripájať,
eduroam – sem sa pripojíte, keď ste na inej univerzite, ktorá podporuje EDUROAM, prípadne ste na návšteve na UCM (a vaša domovská univerzita podporuje EDUROAM),
UCM-guest – táto sieť nie je určená pre bežné využitie, nepoužívajte ju


 • Čo potrebujem na pripojenie?

 • 1. prihlasovacie údaje
 1. a. ak ste študent (aj doktorand), tak vaše prihlasovacie meno je osobné číslo z AIS (tzv. 
 2. IDO),
 3. b. ak ste zamestnanec, tak vaše prihlasovacie meno je osobné číslo,
 4. c. iniciálne heslo je vaše rodné číslo; heslo odporúčame zmeniť na stránke
 5. https://wifi.ucm.sk/chpass/chpass.php
 • 2. mať nakonfigurované zariadenie pre použitie siete UCM alebo eduroam.


Ako si nakonfigurujem zariadenie?

Pre sieť UCM platí:

 • názov: UCM
 • zabezpečenie: WPA2 enterprise
 • autentifikačný protokol: PEAP
 • overovací protokol: MSCHAPv2
 • certifikát certifikačného úradu: neoverovať
 • vonkajšia (anonymná) identita: nevypĺňať (nechať prázdne)
 • identita (prihlasovacie meno): osobné číslo (napr. 2796874)
 • doména: ucm.sk
 •  
 • Názorné animácie a pomôcky:

Windows XP SP3: nepodporovaný systém

Windows 7 a vyššie: video manuál alebo konfiguračný program, ktorý nastaví všetko potrebné (stiahnuť a spustiť), alternatívne nastavenie v prípade problémov s pripojením (môžete tiež použiť konfiguračný program a nainštalovať profil bez overovania servera)

Windows 11: manuálne pridanie siete UCM

Android: video manuál ako sa pripojiť; ak nemôžete nastaviť neoverovanie certifikátu, nastavte sieť UCM nasledovne.

iOS:  viď tento video manuál

Windows 10 Mobile: video manuál ako sa pripojiť

Linux: video manuál ako sa pripojiť

macOS: viď tento video manuál

Pre pripojenie do siete eduroam si pozrite túto stránku.

Dôležité informácie

 1. 1. pokrytie: všetky budovy UCM;
 2. 2. pravidlá: Opatrenie rektora č. 1/2006 a pravidlá siete SANET;
 3. 3. blokované porty resp. protokoly smerom do internetu: SMTP(25), DNS(53), NETBIOS(137), SMB(445), TORRENT(6881-6889, 6969);
 4. 4. logovanie: logujú sa spojenia (IP adresy a porty) po dobu 30 dní;
 5. 5. technická podpora: https://helpdesk.cikt.ucm.sk/open.php.
 6.  

Dbajte na bezpečnosť!

Odporúčame Vám, aby ste venovali zvýšenú pozornosť zadávaniu vašich prístupových údajov pre pripojenie do WiFi sietí:

1. certifikát autentifikačného servera je vydaný na meno ldap1.ucm.sk, vydaný bol certifikačnou autoritou GEANT Vereniging (GEANT OV RSA CA 4) a má platnosť do 30.04.2025

2. odtlačok certifikátu ldap1.ucm.sk má hodnotu CF:7F:F7:7C:88:0A:81:9F:2A:EB:E0:55:EE:E3:70:4A:BD:D1:83:4C (SHA1), F2:A2:9B:7D:60:C5:DE:B1:C7:DA:2C:AC:48:66:9A:EA:7C:51:AD:A0:67:F1:DD:48:CF:0E:E6:6F:25:F7:39:A8 (SHA256).

 

Často kladené otázky

Na čo slúži sieť eduroam?

Táto sieť určená pre návštevníkov z iných univerzít. Túto sieť môžete použiť aj vy, ak sa nachádzate na inej univerzite. Používate rovnaké meno a heslo ako do siete UCM. Použitie eduroam siete v priestoroch UCM sa pre bežných študentov UCM nelíši od siete UCM nakoľko jej dostupnosť a ďalšie parametre sú rovnaké.



Aké mám heslo do WiFi?

Iniciálne heslo je vaše rodné číslo bez lomky (napr. 9988776655). Heslo odporúčame zmeniť na stránke https://wifi.ucm.sk/chpass/chpass.php

Heslá do sietí UCM a eduroam sú totožné.

 

GDPR

Používaním WiFi na univerzite sa stáva vaše zariadenie súčasťou siete UCM a preto ste povinný dodržiavať Opatrenie rektora č. 1/2006 a pravidlá siete SANET.

Od 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (známe tiež ako GDPR) a v súlade s bodom 60 Vás informujeme, že pri používaní počítačovej siete na UCM prichádza k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu uvedenom nižšie.

Spracúvané údaje:

 • IP a MAC adresa vášho zariadenia (t.j. počítač, tablet, mobilný telefón),
 • IP adresa kam sa pripája vaše zariadenie,
 • zdrojový a cieľový port,
 • protokol (TCP, UDP),
 • počet prenesných údajov,
 • dátum a čas,
 • osobné číslo,
 • názov WiFi prístupového bodu.

Operácie s údajmi: ukladanie, prezeranie.
Nespracúva sa (ani sa nezaznamenáva) obsah komunikácie.

Doba spracúvania: 30 dní.
Účel spracúvania: ochrana majetku a bezpečnosť
Právny základ: oprávnený záujem (viď bod 49 GDPR)