pattern

Atteliér

Mesačník atteliér pokrýva dianie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda, ako aj v meste Trnava. Čitateľ v ňom nájde rôzne rubriky, autori ktorých prinášajú témy súvisiace so študentským životom a zameraním jednotlivých fakúlt či rozhovory so známymi a zaujímavými osobnosťami spoločenského života doma a v zahraničí. Keďže ho primárne tvoria študenti FMK, zameriavajú sa aj na dianie v médiách a marketingu.

Univerzitný časopis atteliér funguje ako reálna a pravidelne sa stretávajúca redakcia, ktorú vedie šéfredaktor/ka. Jadrom celého média sú redaktori, grafici a fotografi. Svoje miesto si tu našli aj študenti, ktorých zaujímajú sociálne médiá a marketing.

Časopis publikuje články začínajúcich novinárov okrem tlačeného vydania aj na svojej webovej stránke.