background-pattern-full-black

Po mobilite

 • Po ukončení mobility študent predkladá na OVV:

 • Transcript of Records – výpis výsledkov štúdia alebo LA – časť After the Mobility pri stáži
 • Potvrdenie o dĺžke mobility – dokument musí byť potvrdený prijímajúcou inštitúciou
 • Ďalej študent vyplní online správu z mobility v systéme EU Survey
  Výstupný test v systéme OLS po skončení mobility je v súčasnosti dobrovoľný.

  Ďalej študent vyplní:

 • Výstupný test v systéme OLS
 • Online správu z mobility v systéme EU Survey
 • Po splnení uvedených náležitostí bude študentovi vyplatená zostávajúca časť grantu, v prípade kratšej mobility sa vyžiada časť grantu, ktorá nezodpovedá skutočnej dĺžke pobytu.

  Študent je povinný dodať sken alebo kópiu Transcriptu a Potvrdenia o dĺžke pobytu študijnému oddeleniu. Prostredníctvom študijného oddelenia si podáva Žiadosť o uznanie výsledkov z mobility.