background-pattern-full-black

Prihláška za čitateľa Univerzitnej knižnice UCM

Do knižnice sa môžete zaregistrovať osobne priamo v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave alebo elektronickou formou a to vyplnením Prihlášky za čitateľa UK UCM a jeho odoslaním e-mailom do Univerzitnej knižnice UCM.

Registrácia do Univerzitnej knižnice UCM v Trnave je bezplatná.

Postup pri registrácii elektronickou formou:

  1. vyplňte toto tlačivo,
  2. vyplnené tlačivo pošlite e-mailom na adresu vypozicky.uk(zav.)ucm.sk,
  3. pri prvej návšteve knižnice doplníte na prihlášku Váš podpis.