background-pattern-full-black

Kalendár Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

Plánované podujatia na UCM 

Vyberte si udalosť
  • Všetky udalosti
  • Vedecká konferencia
  • Prednáška
  • Festival
  • Diskusia
  • Súťaž
  • Akademická slávnosť
  • Webinár
  • Workshop
  • Spätná väzba
calendar icon 29. 07. 2024

Projektový zámer zverejnený na pripomienkovanie:

UNIVERZITA SV.CYRILA A METODA V TRNAVE (ďalej „UCM “) s pripravovanou transpozíciou smernice NIS2 do slovenskej legislatívy bude musieť plniť požiadavky z tejto legislatívy vyplývajúce. Hlavnou motiváciou projektu „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti v rámci Univerzity sv. Cyrila a  Metoda v Trnave“ je zvýšenie úrovne KIB, aby UCM bola lepšie pripravená čeliť interným a externým hrozbám v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát.

STIAHNUŤ DOKUMENTY

Vaše pripomienky k projektu zasielajte v štruktúrovanej forme v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: matej.lackovic@ucm.sk do 29.07.2024.

Dokumenty sú zároveň zverejnené na portále META IS.​​​​​​​

Pripomienkovanie je možné od 16.07.2024 do 29.07.2024.