PROREKTORKA PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY


doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.

 

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 114bphone-icon  033 5565 547, 0903 410 210
mail-icon   andrea.cajkova(zav.)ucm.sk

 

Riadi a koordinuje:


Oddelenie medzinárodných vzťahov