Prorektorka pre vedu a výskum


prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

štatutárna zástupkyňa rektorky

 

marker-icon  Nám. J. Herdu 2, miestnosť 114
phone-icon  033 5565 133
mail-icon  ildiko.matusikova(zav.)ucm.sk

 

Riadi a koordinuje tieto oddelenia:


Oddelenie vedy a výskumu

Centrum služieb pre podporu vedy a výskumu

Centrum informačných zdrojov