pattern

Centrum služieb pre podporu vedy, výskumu a umeleckej činnosti


UCM s cieľom podpory vedecko-výskumných  a umeleckých aktivít zamestnancov a študentov, predovšetkým doktorandov, má vytvorený referát pre ich podporu a poskytovanie služieb. Zámerom univerzity je vytvoriť systémový prístup v oblasti prepájania dopytu a  ponuky poznatkov v rámci univerzity, ale aj podporovať sprostredkovanie služby pre efektívne odborné napredovanie jednotlivcov aj pracovných tímov.

Zámerom univerzity je vytvoriť systémový prístup v oblasti prepájania dopytu a ponuky poznatkov v rámci univerzity, ale aj podporovať sprostredkovanie služby pre efektívne odborné napredovanie jednotlivcov aj pracovných tímov.

faculty-banner-photo