background-pattern-full-black

Hodnotenie kvality

Kvalita na UCM sa zabezpečuje, monitoruje a hodnotí v rámci všetkých vzdelávacích a tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít uskutočňovaných na UCM v predchádzajúcom období.
Pri hodnotení sa kladie dôraz na nezávislosť, nezaujatosť, objektívnosť, odbornosť, transparentnosť a spravodlivosť. Do hodnotenia sú zapojené zainteresované strany.