Article Header Image

Filozofická fakulta naďalej rozvíja spoluprácu s Dar es Salaam University College of Education v Tanzánii

V rámci projektu Erasmus+ 2022-1-SK01-KA171-HED-000069533 v dňoch 1. – 13. mája 2024 realizovali kolegovia z Filozofickej fakulty UCM Mgr. Lukáš Kurajda, PhD., z oddelenia pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy a Mgr. Dominika Kurajda, PhD., z Katedry psychológie Filozofickej fakulty UCM zahraničnú pracovnú cestu na Fakulte humanitných a sociálnych vied Dar es Salaam University College of Education v Tanzánii.

Fakulta humanitných a sociálnych vied je najväčšou fakultou Dar es Salaam University College of Education (DUCE), študuje na nej približne 4 000 študentov a pôsobí 102 akademických pracovníkov. Cieľom fakulty je poskytovať vysoko kvalitnú výučbu, špičkový výskum a služby pre spoločnosť v Tanzánii i mimo nej.

Počas svojho pobytu zástupcovia Filozofickej fakulty uskutočnili niekoľko pracovných stretnutí s dekanom Fakulty humanitných a sociálnych vied  Dr. Edwinom E. Babeiyom či s vedúcim oddelenia internacionalizácie a konvokácie Dr. Mjege Kinyotom. Výsledkom stretnutí bol konsenzus ďalej napredovať a prehlbovať doterajšiu spoluprácu.

Oddelenie internacionalizácie a konvokácie (ICU) bolo založené v októbri 2019 za účelom naplnenia vízie DUCE stať sa významným centrom pre technologicky orientované transformačné vzdelávanie, výskum, inovácie a verejné služby pre udržateľný a inkluzívny rozvoj. Povinnosťou oddelenia je podporovať integrácie a spojenectvá s inými inštitúciami na celom svete. Prostredníctvom týchto partnerstiev sa vysoká škola zapája do spoločného medzinárodného výskumu, výmenných programov, ako aj spoločného uplatňovania poradenských služieb. Okrem toho ICU poskytuje informácie o prihláškach, prijímaní, vízach a povoleniach pre všetkých zahraničných študentov, vedcov a výskumníkov z rôznych krajín.

DUCE zamestnáva aj našich úspešných absolventov z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktorí na DUCE pôsobia na pozíciách odborných asistentov. Konkrétne ide o Mgr. Stephana Lazara Aya, PhD., a Mgr. Hiju Alfani Urassa, PhD.

Cieľom pracovnej cesty bolo vyškoliť zodpovedné osoby na DUCE za účelom zlepšenia procesov realizácie medzinárodných mobilít realizovaných v rámci programu Erasmus+ a výučba študentov v otázkach konceptu duševného zdravia.

Tešíme sa na realizáciu všetkých spoločných aktivít, ktoré prispejú k rozvoju a internacionalizácii oboch univerzít, ako aj členov ich akademických obcí a celej spoločnosti.


O autorovi:

Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.

Je vedúcou Katedry digitálnych hier na FMK UCM. Okrem tejto problematiky sa už viac než desať rokov venuje profesionálne písaniu rôznych textov. Začínala ako novinárka v časopise atteliér, neskôr pracovala v rôznych slovenských denníkoch.Mohlo by vás tiež zaujímať: