background-pattern-full-black

Poradensko-právne centrum pre študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a študentov so špecifickými potrebami


Poradensko-právne centrum pre študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a študentov so špecifickými potrebami (PPCSZ) je celouniverzitné špeciálne pracovisko zamerané na podporu študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a študentov so špecifickými potrebami v zmysle princípov inkluzívnosti a vytvárania podmienok pre úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia.    

Poslaním PPCSZ UCM je poskytovanie základnej právno-poradenskej činnosti študentom UCM zo sociálne znevýhodneného prostredia a študentom so špecifickými potrebami.

faculty-banner-photo

PPCSZ UCM garantuje študentom jednoduchý prístup k poradenským a právnym službám, ktoré zodpovedajú ich rôznym potrebám. Jeho poslaním je vytvárať prístupné akademické prostredie bez znižovania požiadaviek na študijný výkon študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a študentov so špecifickými potrebami, pomáhať študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia a študentom so špecifickými potrebami zvládnuť štúdium a pripraviť ich na riadne zvládanie budúcich pracovných a osobných povinností.