Erasmus+ mobilita študentov - stáž

Erasmus mobilita študenti - stáž návod

Typy Erasmus mobilít:

 • Dlhodobé: Mobilita štúdium (SMS) A Mobilita stáž (SMT) – min. 2 mesiace
 • Krátkodobé mobility  5 – 30 dní

Oprávnení účastníci: Študenti denného alebo externého štúdia na UCM od 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia alebo čerství absolventi, ktorí boli vybraní  na mobilitu počas posledného ročníka štúdia.

Prihláška, výberové konanie

 • Každý účastník Erasmus mobility musí prejsť transparentným výberovým konaním. Výberové konania pre študentov organizujú fakulty, ktoré si aj stanovujú kritériá.
 • Výzva na prihlášky býva zverejnená na stránkach fakúlt – študenti sa hlásia práve tam.

Online jazyková podpora (Online Language Support - OLS)

 • Každý vybraný študent musí absolvovať test jazykových znalostí (OLS). Test je povinný pred odchodom na pobyt, dobrovoľný po príchode z pobytu. Testovanie študentov v OLS koordinuje Oddelenie vonkajších vzťahov (OVV).
 • Výzvu na absolvovanie online jazykového testu prostredníctvom portálu OLS obdržíš prostredníctvom emailu. Výsledok neslúži na ovplyvnenie výberového konania.

Povinnosti voči študijnému oddeleniu

Študent je zodpovedný za dodanie potrebných dokumentov študijnému oddeleniu pred nástupom na mobilitu aj po návrate z nej. Pred odchodom je potrebné študijnému oddeleniu:

 • Learning Agreement for Traineeships – v prípade  použitia OLA jeho pdf verziu
 • Potvrdenie o účasti na Erasmus pobyte

Ďalšie informácie:

Poistenie: pre účastníkov mobilít na stáž je povinné:

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • poistenie zodpovednosti za škodu,
 • poistenie pre prípad úrazu,
 • poistenie právnej ochrany v zahraničí na celú dĺžku pobytu.

» Odporúčané je poistenie ERAPO – balíky Standard alebo Premium alebo Groupama cestovné poistenie pre študijné pobyty a stáže (https://www.groupama.sk/sk/produkty/cestovne-poistenie-pre-studijne-pobyty-a-staze.html).

»Ubytovanie v zahraničí si stážista zabezpečuje sám, príp. sa môže informovať u prijímajúcej organizácie na možnosti  ubytovania v jej okolí.

» Vyplácanie grantu prebieha tak ako pri mobilitách štúdium (80% celkovej čiastky pred pobytom, zostatok po návrate a dodaní potrebných dokumentov).