Erasmus+ mobilita študentov - stáž

Erasmus mobilita študenti - stáž návod

Typy Erasmus mobilít:

 • Dlhodobé: Mobilita štúdium (SMS) A Mobilita stáž (SMT) – min. 2 mesiace

 • Krátkodobé mobility  5 – 30 dní

Oprávnení účastníci: Študenti denného alebo externého štúdia na UCM od 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia alebo čerství absolventi, ktorí boli vybraní na mobilitu počas posledného ročníka štúdia.

Prihláška, výberové konanie

 • Každý účastník Erasmus mobility musí prejsť transparentným výberovým konaním. Výberové konania pre študentov organizujú fakulty, ktoré si aj stanovujú kritériá.

 • Výzva na prihlášky býva zverejnená na stránkach fakúlt – študenti sa hlásia práve tam.

Online jazyková podpora (Online Language Support - OLS)

 • Každý vybraný študent musí absolvovať test jazykových znalostí (OLS). Test je povinný pred odchodom na pobyt. Testovanie študentov v OLS koordinuje Oddelenie vonkajších vzťahov (OVV).

 • V súčasnosti je povinné úvodné hodnotenie v jazyku mobility pre študentov s dĺžkou mobility 14 dní a viac – pri mobilitách štúdium aj stáž.

 • Výsledok neslúži na ovplyvnenie výberového konania

Povinnosti voči študijnému oddeleniu

Študent je zodpovedný za dodanie potrebných dokumentov študijnému oddeleniu pred nástupom na mobilitu aj po návrate z nej. Pred odchodom je potrebné študijnému oddeleniu:

 • Learning Agreement for Traineeships – v prípade  použitia OLA jeho pdf verziu
 • Potvrdenie o účasti na Erasmus pobyte

Ďalšie informácie:

Poistenie: pre účastníkov mobilít na stáž je povinné:

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • poistenie zodpovednosti za škodu,
 • poistenie pre prípad úrazu,
 • poistenie právnej ochrany v zahraničí na celú dĺžku pobytu.

» Odporúčané je poistenie ERAPO – balíky Standard alebo Premium alebo Groupama cestovné poistenie pre študijné pobyty a stáže (https://www.groupama.sk/sk/produkty/cestovne-poistenie-pre-studijne-pobyty-a-staze.html).

» Ubytovanie v zahraničí si stážista zabezpečuje sám, príp. sa môže informovať u prijímajúcej organizácie na možnosti  ubytovania v jej okolí.

» Vyplácanie grantu prebieha tak ako pri mobilitách štúdium (80% celkovej čiastky pred pobytom, zostatok po návrate a dodaní potrebných dokumentov).

Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí – viac informácií nájdete → TU.

Zelené cestovné - viac informácií nájdete → TU.