background-pattern-full-black

Univerzitná knižnica


Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je ústrednou knižnicou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je súčasťou Centra informačných zdrojov UCM. Ak sa chete stať členom, treba vyplniť prihlášku

 

Otváracie hodiny knižnice  

Online katalóg - virtuálna študovňa

Referát vydavateľských služieb

 

 

Univerzitná knižnica sa delí na tieto časti:

Hlavná univerzitná knižnica:
marker-icon  Hajdózciho 1, prízemie

FMK UCM knižnica:
marker-icon  V Jame 3, prízemie

FZV UCM knižnica
marker-icon  Rázusova 14, Pieštany

 

faculty-banner-photo

Univerzitná knižnica UCM v Trnave je výchovno-vzdelávacie a vedecko-informačné zariadenie, ktoré je súčasťou vedeckovýskumnej základne univerzity. Plní funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty vedeckovýskumným i pedagogickým pracovníkom univerzity, študentom i ostatným záujemcom, a tak informačne zabezpečiť vedecký výskum školy a vybudovať kvalitný informačný fond.

Adresa:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
CIZ - Univerzitná knižnica UCM v Trnave
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava

Kontakt:

phone-icon : 033 5565 187 – výpožičné služby, študovňa
mail-icon :vypozicky.uk(zav.)ucm.sk