Erasmus+ mobilita študentov - štúdium

Erasmus mobilita študenti - štúdium návod

Typy Erasmus mobilít:

 • Dlhodobé: Mobilita štúdium (SMS) A Mobilita stáž (SMT) – min. 2 mesiace
 • Krátkodobé mobility  5 – 30 dní

Oprávnení účastníci: Študenti denného alebo externého štúdia na UCM od 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia alebo čerství absolventi, ktorí boli vybraní na mobilitu počas posledného ročníka štúdia.

Prihláška, výberové konanie

 • Každý účastník Erasmus mobility musí prejsť transparentným výberovým konaním. Výberové konania pre študentov organizujú fakulty, ktoré si aj stanovujú kritériá.
 • Výzva na prihlášky býva zverejnená na stránkach fakúlt – študenti sa hlásia práve tam.

Online jazyková podpora (Online Language Support - OLS)

 • Každý vybraný študent musí absolvovať test jazykových znalostí v systémj OLS. Test je povinný  pred odchodom na pobyt, dobrovoľný po príchode z pobytu. Testovanie študentov v OLS koordinuje Oddelenie vonkajších vzťahov (OVV).
 • Výzvu na absolvovanie online jazykového testu prostredníctvom portálu OLS obdržíte prostredníctvom emailu. Výsledok neslúži na ovplyvnenie výberového konania.

Povinnosti voči študijnému oddeleniu

Študent je zodpovedný za dodanie potrebných dokumentov študijnému oddeleniu pred nástupom na mobilitu aj po návrate z nej. Pred odchodom je potrebné študijnému oddeleniu:

 • Learning Agreement – v prípade  použitia OLA jeho pdf verziu
 • Akceptačný list
 • Potvrdenie o účasti na Erasmus pobyte

Ďalšie informácie:

 • Poistenie: Pre účastníkov mobilít na štúdium je povinné poistenie liečebných nákladov v zahraničí formou Európskeho preukazu zdravotného poistenia alebo poistenie liečebných nákladov v zahraničí u komerčnej poisťovne. Odporúčané sú špecializované poistenia pre študijné pobyty ERAPO alebo cestovné poistenie pre študijné pobyty a stáže od poisťovne Groupama (https://www.groupama.sk/sk/produkty/cestovne-poistenie-pre-studijne-pobyty-a-staze.html).
 • Ubytovanie v zahraničí: môže byť poskytnuté aj zahraničnou univerzitou, ale nie je to jej povinnosťou. Informácie vám poskytne zahraničná univerzita.
 • Dôležitá je aj komunikácia so zahraničným oddelením prijímajúcej univerzity.
 • Grant – finančný príspevok k výdavkom na pobyt v zahraničí – počítajte s tým, že nemusí pokryť všetky výdavky na pobyt.
 • Vyplácanie grantu je nasledovné: 80% celkovej čiastky pred pobytom, zostatok po návrate a dodaní potrebných dokumentov.