background-pattern-full-black

Erasmus+ mobilita študentov - štúdium

Erasmus mobilita študenti - štúdium návod

Typy Erasmus mobilít:

 • Dlhodobé: Mobilita štúdium (SMS) a Mobilita stáž (SMT) – min. 2 mesiace
 • Krátkodobé mobility  5 – 30 dní (štúdium alebo stáž)

Oprávnení účastníci: Študenti denného alebo externého štúdia na UCM od 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia alebo čerství absolventi, ktorí boli vybraní  na mobilitu počas posledného ročníka štúdia

Prihláška, výberové konanie

 • Každý účastník Erasmus mobility musí prejsť transparentným výberovým konaním. Výberové konania pre študentov organizujú fakulty, ktoré si aj stanovujú kritériá.
 • Výzva na prihlášky býva zverejnená na stránkach fakúlt – študenti sa hlásia práve tam.

Online jazyková podpora (Online Language Support - OLS)

 • Každý vybraný študent musí absolvovať test jazykových znalostí v systéme OLS. Test je povinný  pred odchodom na pobyt. Testovanie študentov v OLS koordinuje Oddelenie medzinárodných vzťahov (OMV).
 • V súčasnosti je povinné úvodné hodnotenie v jazyku mobility pre študentov s dĺžkou mobility 14 dní a viac – pri krátkodobých aj dlhodobých mobilitách štúdium aj stáž.
 • Výsledok neslúži na ovplyvnenie výberového konania.

Povinnosti voči študijnému oddeleniu

Študent je zodpovedný za dodanie potrebných dokumentov študijnému oddeleniu pred nástupom na mobilitu aj po návrate z nej. Pred odchodom je potrebné študijnému oddeleniu:

 • Learning Agreement – v prípade  použitia OLA jeho PDF verziu
 • Akceptačný list
 • Potvrdenie o účasti na Erasmus pobyte

Ďalšie informácie:

 • Poistenie: Pre účastníkov mobilít na štúdium je povinné poistenie liečebných nákladov v zahraničí formou Európskeho preukazu zdravotného poistenia alebo poistenie liečebných nákladov v zahraničí u komerčnej poisťovne. Odporúčané sú špecializované poistenia pre študijné pobyty ERAPO alebo cestovné poistenie pre študijné pobyty a stáže od poisťovne Groupama (https://www.groupama.sk/sk/produkty/cestovne-poistenie-pre-studijne-pobyty-a-staze.html).
 • Ubytovanie v zahraničí: môže byť poskytnuté aj zahraničnou univerzitou, ale nie je to jej povinnosťou. Informácie vám poskytne zahraničná univerzita.
 • Dôležitá je aj komunikácia so zahraničným oddelením prijímajúcej univerzity.
 • Grant – finančný príspevok k výdavkom na pobyt v zahraničí – počítajte s tým, že nemusí pokryť všetky výdavky na pobyt.
 • Vyplácanie grantu je nasledovné: 80% celkovej čiastky pred pobytom, zostatok po návrate a dodaní potrebných dokumentov.