pattern

Realizované aktivity

Prečo veda potrebuje ženy? Ako to vidia ženy pôsobiace vo vede na UCM - článok

(AP cieľ 5/akt. č. 2)
 

Webinár z aplikačného prostredia rodovej rovnosti v univerzitnom a podnikateľskom prostredí
(AP cieľ 5/akt. č. 2)

 

Seminár Používanie rodovo citlivého jazyka
(AP cieľ 5/akt. č. 1)

 

Medzinárodná konferencia Na ceste k rodovej rovnosti v Európe

(AP cieľ 6/akt. 1)

 

Články s ľuďmi z UCM
(AP cieľ č. 5/ akt. č. 2)

 

Beseda pre študentov „Suplement rodovej rovnosti a akvizície riešení“

(AP cieľ 7/akt. 1)

 

Vzdelávací seminár - Mechanizmy a princípy uplatňovania rodovej rovnosti na univerzite
(AP cieľ 7/akt.1)

Interdisciplinárna prednáška o feminizme, jeho podobách a vnímaní na oboch stranách Železnej opony.
(AP cieľ 5/akt. 1)

Vyhodnotenie Dotazníka pre monitorovanie rodovej rovnosti na UCM
(AP cieľ 4/akt. 5)

 

Univerzitný študentský časopis Atteliér č. 2/2022 – číslo venované predstaviteľom a témam LGBTIQ+
(AP cieľ 6/akt.2)

 

Pracovné skupiny pre agendu RR na súčastiach UCM 

(AP cieľ 1/akt.7)

 

Univerzitný študentský časopis ATTELIÉR – č. 06, apríl 2022

(AP cieľ 6/akt.2)

 

Prednáška - Ženy v politickej histórii - Dve Slovensky a ich životy v 20.storočí 

(AP cieľ 5/akt.1)

 

Sekcie a publikovanie na sieťach súčastí UCM

(AP cieľ 5/akt.2)

 

Ombudsmanky/ombudsmani na súčastiach UCM

(AP cieľ 7/akt.2)

 

Zvukový záznam: Žena v mužskom kolektíve. ”Sledujú najprv ako vyzeráte, čo odpovedáte, tak to prijímajú a až potom si vás vážia.” /Zdroj: Trnavské rádio, 25.4.2022/

(AP cieľ 5/akt.2)

  •