Podujatia a akcie

06.03.2020 Posedenie pri príležitosti MDŽ
05.03.2020 Prorektor Lukáč v rádiu
04.03.2020 Slovak night
27.02.2020 Veľvyslanec Slovinska na UCM
17.01.2020 Prezidentka SR prijala rektorov
12.02.2020 Deň otvorených dverí UCM

12.12.2019 Erasmus meeting
07.12.2019 Mikuláš na univerzite 05.12.2019 Čaňa v Trnavskom rádiu
27.11.2019 Španielsky večer
19.11.2019 Turecký večer
13.11.2019 Maltézsko - indonézsky večer
13.11.2019 Charitatívna zbierka UCM Chce Pomôcť úspešná
29.10.2019 Stretnutie s dôchodcami a jubilantmi na UCM
15.10.2019 Uskutočnil sa seminár Metamorfózy kvality
10.10. - 11.10. 2019 IV. piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni
07.10. - 10.11.2019 UCM na Bibliotéke 2019
03.10.2019 Riaditeľka ÚOS v Trnavskom rádiu
23.09.2019 Reportáž - Otvorenie AR 2019/2020
23.09.2019 Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

06.09.2019 Pohár primátora mesta Trnava
05.09.2019 Rektor v Trnavskom rádiu

08.08.2019 Brník v Trnavskom rádiu

05.07.2019 TRNAFČAN v Trnavskom rádiu

01.07. - 04.07.2019 DETSKÁ UNIVERZITA 2019 úspešné ukončená
24.06. - 28.06.2019 Medzinárodný seminár pre doktorandov v rámci Erasmus+ projektu
10.06. - 14.06.2019 Prax na FPV pre žiakov
13.06.2019 Športový deň UCM
06.06.2019 Prof. Levická z FSV v Trnavskom rádiu
04.06.2019 Stretnutie s jubilantmi univerzity
29.05.2019 Workshop pre žiakov ZŠ

29.04.2019 Konferencia Autizmus – samota, ktorá nebolí

29.04.2019 Vyhodnotenie súťaže k 100. výročiu úmrtia M.R. Štefánika a prezentácia publikácie Prebijem sa! Štefánik
12.04. - 13.04.2019 UCM sa prezentovala v Kyjeve
04.04. - 06.04.2019 Prezentácia UCM v Kazachstane
31.03. - 04.04.2019 Zahraničná návšteva z Iraku

29.03.2019 Veľvyslanec USA Adam Sterling navštívil Trnavu
28.03.2019 Poďakovanie učiteľom, diskusia i kultúrne vystúpenie
13.03.2019 Zahraničná návšteva na UCM

11.03.2019 Medzinárodný deň žien na UCM
29.01. - 30.01.2019 UCM na výstave Kam na vysokú 2019

29.01.2019 Deň otvorených dverí UCM
17.12.2018 Predvianočné stretnutie rektorátu

12.12.2018 Odovzdanie predmetov z charitatívnej zbierky

05.12.2018 Charitatívna zbierka bola úspešná
08.11.2018 Stretnutie s jubilantami
18.10.2018 Rektor UCM v Trnavskom rádiu

16.10.2018 Slávnostné otvorenie spoločného Výskumného pracoviska pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie
09.10. - 11.10.2018 Boli sme na VAPAC-u
01.10.2018 Inaugurácia rektora UCM
28.09.2018 UCM na festivale vedy Noc výskumníkov
04.06.2018 Športový deň UCM v Trnave 2018